Wissenschaftliche Mitarbeiter

Dr. Silvia Radosa

PostDoc

Telefon: +49 3641 532-1534 E-Mail: silvia.novohradska@leibniz-hki.de