Recent advances in diabetes and microbiota.

Jia W, Panagiotou G (2022) Recent advances in diabetes and microbiota. Sci Bull 67(17), 1720-1723. (Review)

Leibniz-HKI-Autor*innen

Gianni Panagiotou

Identifier

doi: 10.1016/J.SCIB.2022.07.027

PMID: 36546053